Polityka Cookies i Prywatności strony martynakliks.pl

Niniejsza Polityka prywatności i cookies („Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Martynę Kliks („Administrator”) w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem: martynakliks.pl („Strona internetowa”, „Strona”, „Serwis”).

Korzystanie ze Strony internetowej oznacza akceptację poniższych warunków Polityki.

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Kontakt z Administratorem

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: [email protected]

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora w ramach Strony internetowej wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania.

Kontakt e-mailowy. W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Udostępnianie danych osobowych

Serwis korzysta z usług:

 • CloudFlare, która służy jako pośrednik w transmisji danych między użytkownikiem a serwerem hostingowym, zwiększając bezpieczeństwo i szybkość działania strony. Usługa ta zbiera również statystyki ruchu na stronie. CloudFlare może używać plików cookie na urządzeniach użytkowników, które są niezbędne dla optymalnego funkcjonowania strony.
 • Netlify, które oferują platformę do hostingu i automatyzacji procesów deweloperskich dla stron internetowych. Netlify ułatwia szybkie wdrażanie i zarządzanie treścią strony, poprawiając jej wydajność. Usługa może gromadzić dane statystyczne dotyczące wykorzystania strony oraz używać plików cookie do optymalizacji działania i monitorowania ruchu.
 • Cloudinary, platformę do zarządzania mediami cyfrowymi, która ułatwia przechowywanie, optymalizację i dostarczanie treści multimedialnych, takich jak obrazy i wideo. Cloudinary może zbierać dane dotyczące interakcji użytkowników z mediami na stronie, a także używać plików cookie do śledzenia i analizy efektywności tych mediów.
 • hostingu dostarczanej przez dhosting.pl, co obejmuje przechowywanie danych strony na serwerach Dhosting oraz zapewnienie dostępu do zasobów internetowych. Dhosting gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo hostowanych treści, a także może gromadzić dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie.

 

Pliki cookies

Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, a także w celach statystycznych. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.

Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony internetowej, które umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej).

Polityka obowiązuje od dnia 05.12.2023